Betsafe
4.8/5

Betsafe

100 bezriska griezieni + 100 bonuss
SkumsBetsafe

Betsafe interneta kazino ir viens no atpaz蘋stamkajiem kazino Latvij. Tas samis Latvijas Republikas izlo鱉u un azartsp躁u inspekcijas izsniegtu licenci, kas apliecina, ka veikt depoz蘋tu un izm耀int t piedvjumus ir dro禳i un uzticami. eit iespjams izm耀int vairk nek 700 da鱉dus sp躁u automtus katra gaumei no populrkajiem sp躁u izstrdtjiem. L蘋dztekus tam, 禳eit iespjams izm耀int ar蘋 galda sples, likmju sples, live kazino, sporta likmes. Ikviens vars atrast savai gaumei atbilsto禳ko br蘋v laika pavad蘋禳anas veidu.

Par
  • Liela sp躁u automtu izvle
  • Pla禳s live kazino sp躁u piedvjums
  • Pastv蘋gas akcijas un bonusu piedvjumi
Pret
  • Ierobe鱉ots klientu atbalsta darba laiks
  • Lnkas izmaksas, k citur

Betsafe sp躁u piedvjums

Betsafe sp躁u automtu klsts ir tik tie禳m iespaid蘋gs l蘋dz pat 700 da鱉diem sp躁u automtiem da鱉ds tematiks. Betsafe piedv izm耀int sp躁u automtus no sekojo禳iem sp躁u izstrdtjiem: EGT, Evolution, iSoftBet, Jadestone, Microgaming, NetEnt, Novomatic, Nyx, Play N Go, Quickspin, Wirex, Yggdrasil, Leander, NoLimitCity, k ar蘋 citiem. Ja iepriek禳 esat interesjies par sp躁u automtiem, tad noteikti zint, ka 禳o sp躁u izstrdtju rad蘋ts sples ierindojas starp labkajm pasaul. Priec ar蘋 Betsafe mjaslapas izkrtojums. Sples iespjams izvlties pc sp躁u izstrdtja nosaukuma, k ar蘋 vietn ir ieb贖vts sp躁u mekl禳anas r蘋ks, kas 躁auj pris sekun鱉u laik atrast vlamo spli.

Betsafe kazino nav aizmirsu禳is ar蘋 par visiem galda sp躁u cien蘋tjiem. eit iespjams izm耀int sekojo禳as galda sples: Blackjack Single Hand, Single Deck Blackjack Pro, Multi Hand Blackjack, European Roulette Pro, Baccarat Gold, Craps. Piedvjums noteikti sps uzrunt visus galda sp躁u cien蘋tjus.

Ja j贖s uzrun live kazino, tad Betsafe noteikti ir vietne, kur nepiecie禳ams re耀istrties, jo taj iespjams izm耀int kvalitat蘋vu live kazino. Starp splm 禳eit atrad蘋siet blekd鱉eku, ruleti, k ar蘋 citas sples. Live kazino galdi tiek nodro禳inti ar labko skau un video kvalitti, tpc t b贖s iespja ikvienam sajusties k 蘋st kazino.

Betsafe bonusu piedvjums

Pievienojoties Betsafe kazino spltju pulkam, j贖s automtiski saemsiet 100 EUR naudas atmaksu un 50 bezmaksas griezienus, kurus varsiet izm耀int izvltajos sp躁u automtos. Lai saemtu 禳o 蘋pa禳o vienreizjo bonusu, jums nepiecie禳ams re耀istrties Betsafe kazino vietn, veikt depoz蘋tu un automtiksi ieg贖siet bonusu, kas paredzts jaunajiem spltjiem.
Betsafe ir par贖pju禳ies ar蘋 par eso禳ajiem klientiem, regulri piedvjot da鱉dus iespaid蘋gus bonusus. Lai sekotu l蘋dzi aktulajiem bonusu piedvjumiem, noteikti apl贖kojiet Betsafe mjaslapu, kur atrad蘋siet detaliztu informciju ar labkajiem bonusu piedvjumiem. Ar 禳o informciju varat iepaz蘋ties Betsafe mjaslapas sada躁 Piedvjumi.

Depoz蘋ts un laimesta izmaksa

Minimlais depoz蘋ta apmrs Betsafe kazino vietn ir 5 EUR, kas noz蘋m, ka nevarat iemakst mazku summu. Iemaksu iespjams veikt ar bankas karti vai bankas prskait蘋jumu, izmantojot populrks Latvij pieejams bankas, piemram, SEB, Swedbank, Citadele. Starptautiskos maksjumus 禳蘋 kazino vietne 禳obr蘋d neatbalsta.
Miniml laimesta izmaksas summa Betsafe kazino vietn ir 10 EUR, ja laimestu izmaks ar bankas starpniec蘋bu. Izmantojot kred蘋tkarti, miniml laimesta izmaksas summa ir 30 EUR. Bankas prskait蘋juma proced贖ra aizems vienu l蘋dz tr蘋s darba dienas, savukrt laimesta izmaksa, izmantojot kred蘋tkarti, var aizemt l蘋dz pat piecm darba dienm.

Betsafe klientu atbalsta dienests

Saemt atbildes uz sev saisto禳iem jautjumiem saist蘋b ar kazino darb蘋bu, iespjams, izmantojot online atu, e-pastu, k ar蘋 telefoniski. Klientu atbalsta dienesta darba laiks darbadiens ir no 10:00 l蘋dz 23:00, savukrt ned躁as nogals no 12:00 l蘋dz 21:00. Online ats ir pieejams mjaslapas labaj apak禳j st贖r蘋. Savukrt, ja vlaties pal蘋dz蘋bu saemt telefoniski, zvaniet uz 80005352. E-pastu s贖tiet uz [email protected] Klientu atbalsta komanda pal蘋dzs jums jau iepriek禳mintaj darbalaik. Betsafe izstrdtji par贖pju禳ies ar蘋 par kvalitat蘋vu BUJ sada躁u, kur iespjams iepaz蘋ties ar 禳蘋 kazino spltju populrkajiem jautjumiem saist蘋b ar kazino vietni.

Secinjumi par Betsafe kazino

Betsafe ir viens no atpaz蘋stamkajiem interneta kazino Latvij, pateicoties t ilgajai pastv禳anai. Taj iespjams izm耀int vairk nek 700 da鱉dus sp躁u automtus, live kazino, pokeru, veikt sporta likmes, k ar蘋 izm耀int kvalitat蘋vas galda sples. K vien蘋go m蘋nusu vartu piemint to, ka Betsafe kazino nepiedv starptautisks maksjumu sistmas, k rezultt laimesta izmaksa var aizemt l蘋dz pat piecm darba dienm. Cerams, ka jau pavisam dr蘋z Betsafe ems piemru no rzemju kazino vietn un ievies蘋s elektroniskos maksjumu veidus, td veid patrinot depoz蘋ta un laimesta izmaksas procesu!

Saem:
100 bezriska griezieni
+ 100 bonuss
4.0
Bonusi un akcijas
5.0
Sp躁u piedvjums
5.0
Live kazino
5.0
Klientu apkalpo禳ana
4.8 Kazino vrtjums

Atbildt

J贖su e-pasta adrese netiks publicta. Obligtie lauki ir atz蘋mti k *

Top kazino 2021
4,8 rating
200 bezriska griezieni + 200 bonuss
5,0 rating
200 bezriska griezieni + 1000 bonuss
3,8 rating
100 bezriska griezieni + 200 bonuss!
4,5 rating
100 bezriska griezieni Book of Ra Deluxe
4,3 rating
Olybet dvina Tev 200 bezriska griezienus!